Selv om vi lever i en tid, hvor nye udtryksformer har indtaget den danske kunstscene, er der stadig kunstnere, der arbejder med det traditionelle billedudtryk. Til dem hører den i dag 53-årige billedkunstner Maria Leer, der nok betjener sig af de klassiske principper, men hvor usædvanlige billedbeskæringer og farveholdninger samt et psykologisk og dybt eksistentielt billedindhold gør hende til en ener på den danske kunstscene.


Maria Leer bruger et ydre synligt landskab med kendte fortrolige elementer som figurer og træer til at skildre et indre psykologisk landskab. De kendte elementer vækker en genklang hos beskueren, og man tror umiddelbart, at man kigger på noget trygt og velkendt. Men ser man nærmere efter, foruroliges man. Træernes blade er alt for store, de slyngede grene har en farve, der minder om lig, og kigger man gennem bladforhænget kan man se figurer, der er præget af ensomhed og angst. Indimellem kan man få en følelse af, at figurerne ikke er i live, og det er netop, hvad Maria Leer vil opnå. Hun ønsker at vise en verden, hvor tingene umiddelbart ser normale og genkendelige ud, men hvor hun gennem nogle udtryksmæssige virkemidler og specielt gennem en nedtonet farveholdning formår at vise, at døden hele tiden kigger os over skulderen og går hånd i hånd med livet. Tilværelsens grundvilkår blotlægges gennem en magisk realisme, hvor den genkendelige smukke natur virker ildevarslende i form og farveholdning, og hvor man i mange af billederne kan se eksistenser, der ikke har det godt.


Rent maleteknisk bruger Maria Leer som udgangspunkt ofte en mørkgrøn baggrund, hvorpå hun ridser linjerne fra et fotografi som motiv. Dernæst opbygger hun usædvanlige billedbeskæringer og skævvrider størrelsesforholdet mellem natur og menneske. Netop fordi Maria Leer starter med en mørk flade, bliver grundstemningen i billederne dunkel, også selvom hun arbejder sig op imod en lysere farvepalet. De markante lys-mørke kontraster er med til at underbygge Maria Leers budskab om livets flygtighed, hvor livet hele tiden er en hårsbred fra døden, og den smukke natur må ses i forhold til truslen om dens undergang. Maria Leer blev uddannet på malerlinjen på Det fynske Kunstakademi i 1993. Efter endt akademitid gik turen til København, men i 1999 flyttede hun med sin familie til Assens ved Mariager, hvor hun fem år senere fik sit gennembrud på Kunstnernes Påskeudstilling i Århus. Hun regnes blandt en af de kunstnere, der har genopdaget tegningen, men hun adskiller sig afgørende ved den naturalistiske, klassiske stil og et dybt psykologisk og eksistentielt indhold.

Af Pier Maria Andersen, kunsthistoriker cand. mag.